Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
  aJPC Jedinstveni registar   JPC PIB PDV
Štampano izdanje izlazi na godišnjem nivou sa podacima svih registrovanih Pravnih lica na teritoriji Srbije.
CD izdanje
Elektronsko izdanjje na dva CD-a sadrži pretrage svih regi- strovanih Pravnih lica, STR i SZR, predstavništava, mi- nistarstava, javnih preduzeća i dr. u Srbiji.
 
 
Info - Centar  
Služba informativnog centra telefonom za sve naše korisnike, svakim radnim da- nom od 07 - 16h.